Štuko

Družstvo umělecké výroby pro obnovu památek - Praha

Reference

Nejvýznamnější akce DUV ŠTUKO dokončené v období 1997 až 2004.

Západočeské muzeum Plzeň

Arcibiskupský palác, Praha 1

Dům U zlatého stromu, Dlouhá 37, Praha 1

Kostel Nejsvětější Trojice, Spálená ul., Praha 1

Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Resslova ul., Praha 1

Hotel Hubertus, Jíloviště

Muzeum hl. m. Prahy – Langweilův sál

Kostel sv. Vojtěcha, Jílové u Prahy

Klášter v Chotěšově (u Plzně)

Fasáda Union Banky, Praha 7

Vila v ul. K Novému dvoru

Karlova Univerzita

Akademie věd

Jubilejní synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1

Tržiště 3, Praha 1

Kostel sv. Prokopa a Oldřicha ve Starém Sedlišti

Kostel sv. Františka v Zásmukách

Kostel sv. Anny v Sudějově

Fasáda domu Sochařská 2, Praha 7

Fasáda vily Hradešínská 50, Praha 10

Vstup do domu Záhořanského 5, Praha 2 – interiér

Jubilejní synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1 – interiér

Spolková republika Německo

Copyright © 2023 ŠTUKO | webdesign: Webproject